Python ile loglama…

Yazmış olduğunuz python uygulamanızın çeşitli log mesajları üretmesine ve bunun bir dosya içerisinde tutulmasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu işlem için syslog veya logging modüllerinden birini kullanabilirsiniz. Ben logging modülünü kullanarak bir örnek göstereceğim.

Python uygulamanızda “logging” modülünü kullanmanız için bu modülü import etmeniz gerekiyor.

Basitçe bir örnek ile logging modülünün kullanımı şu şekilde:

Bu şekilde basitçe loglama yapmış olduk. Scripti çalıştırıp belirtmiş olduğunuz log dosyasının içeriğine baktığınızda:

error message
info message
warning message

yazdığını göreceksiniz.

Bu şekilde basitçe bir loglama işlevi oluşturmuş olduk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">